Môn Hóa Học Lớp 11 Số mol HNO3 trong dung dịch HNO3 tối thiểu cần dùng để hoà tan hết 3.36 gam Fe. Biết phản ứng tạo sản phẩm khử duy nhất là NO.

Question

Môn Hóa Học Lớp 11 Số mol HNO3 trong dung dịch HNO3 tối thiểu cần dùng để hoà tan hết 3.36 gam Fe. Biết phản ứng tạo sản phẩm khử duy nhất là NO. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Jade 17 phút 2022-09-23T04:08:32+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-23T04:10:00+00:00

  Vì cần dùng tối thiểu HNO3 đề hòa tan Fe

  →Sinh ra Fe(+2)

  nFe=3,36/56=0,06mol

  3Fe+8HNO3→3Fe(NO3)2+2NO+4H2O

  0,06   0,16

  Vậy cần tối thiểu 0,16mol HNO3 để hòa tan 3,36g Fe

  0
  2022-09-23T04:10:18+00:00

  Do đề bài tính số mol `HNO_3` tối thiểu nên sẽ tạo ra `Fe^(+2)`

  Bài này bản chất sẽ có 2 PTHH như sau:

  `Fe+4HNO_3->Fe(NO_3)_3+NO+2H_2O`

  Và PT thứ 2 sẽ là `Fe^(+3)+Fe->Fe^(2+)`

  Nên gặp bài này thì mình sẽ suy ră thẳng là sẽ tạo ra `Fe^(2+)`

  `n_(Fe)=(3,36)/56=0,06mol`

  PTHH:

  `3Fe+8HNO_3->3Fe(NO_3)_2+2NO+4H_2O`

  `0,06->0,16`

  Vậy số mol `HNO_3=0,16mol`

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )