Môn Hóa Học Lớp 11 Tại sao NH3 + CL2 tạo ra khói trắng

Question

Môn Hóa Học Lớp 11 Tại sao NH3 + CL2 tạo ra khói trắng
Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Alexandra 1 năm 2022-04-07T12:44:48+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-04-07T12:46:01+00:00

  Đáp án:

  Nh3+Cl2–>Nh4cl

  vì NH3 khí và Cl2 khí pứ mãnh liệt tạo ra NH4Cl dạng hơi, màu trắng, tạo ra tinh thể NH4Cl màu trắng

  0
  2022-04-07T12:46:32+00:00

  Do phản ứng này đã dư amoniac nên sinh ra khói trắng là amoni clorua:

  $2NH_3+3Cl_2\to N_2+6HCl$

  $NH_3+HCl\to NH_4Cl$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )