Môn Hóa Học Lớp 11 Tính pH của các dung dịch sau: a) NaOH 0,001M b) HCl 0,001M c) Ca(OH)2 0,0005M d) H2SO4 0,0005M

Question

Môn Hóa Học Lớp 11 Tính pH của các dung dịch sau:
a) NaOH 0,001M
b) HCl 0,001M
c) Ca(OH)2 0,0005M
d) H2SO4 0,0005M Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mary 2 tháng 2022-03-23T06:01:15+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-03-23T06:02:24+00:00

  a,  NaOH là chất điện li mạch 

  ⇒(OH-) = CM NaOH         

  ⇒  (OH-) =0,001M

  ⇒ POH= – LOG(OH-)=-LOG(0,001)=3

  ⇒ PH =14 – POH = 14 -3 =11

  b , HCl 0,001M ⇒ PH = -LG( ( $H^{+}$ ) = -LG ( 0,001)=3

  C ,dung dịch Ca(OH)2 0,0005M có PH =12 

  – bạn tự giải thích nhé

  d, [ $H^{+}$ ] =2CMH2SO4 =0,001 Mol /l

  ⇒ pH =-LG [$H^{+}$ ] =3

   

  0
  2022-03-23T06:02:32+00:00

  Bạn tham khảo nhé :))

  a)
  $NaOH \to Na^+ + OH^-$
  $[OH^-] = C_{M_{NaOH}} = 0,001M$

  $\to [H^+] = \dfrac{10^{-14}}{0,001} = 10^{-11}M$

  $\to pH = -log(10^{-11}) = 11$

  b)

  $HCl \to H^+ + Cl^-$
  $[H^+] = C_{M_{HCl}} = 0,001M$

  $\to pH = -log(0,001) = 3$

  c)

  $Ca(OH)_2 \to Ca^{2+} + 2OH^-$
  $[OH^-] = 2C_{M_{Ca(OH)_2}} = 0,0005.2 = 10^{-3}M$
  $\to [H^+] = \dfrac{10^{-14}}{10^{-3}} = 10^{-11}$

  $\to pH = -log(10^{-11}) = 11$

  d)

  $H_2SO_4 \to 2H^+ + SO_4^{2-}$
  $[H^+] = 2C_{M_{H_2SO_4}} = 0,0005.2 = 10^{-3}M$

  $\to pH = -log(10^{-3}) = 3$

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )