Môn Hóa Học Lớp 11 Trình bày cách nhận biết và viết PTHH Câu 63+64

Question

Môn Hóa Học Lớp 11 Trình bày cách nhận biết và viết PTHH
Câu 63+64 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-hoa-hoc-lop-11-trinh-bay-cach-nhan-biet-va-viet-pthh-cau-63-64

in progress 0
Delilah 4 tháng 2022-11-09T04:36:07+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-11-09T04:37:10+00:00

  câu 63

  Na hoặc CaCO3 hoặc AgNO3/NH3.—> Chọn D

  HCOOCH3 + HOH  HCOOH + CH3OH

  HCOOH + Ag2O  CO2 + H2O + 2Ag↓

  Câu 64

  Cả HCHO; HCOOCH3 , HCOOH đều chứa nhóm -CH=O trong CTPT , đều tạo kết tủa đỏ gạch với Cu(OH)2

  => Đáp án D

  0
  2022-11-09T04:37:17+00:00

  Câu 63: $D$

  + $HCOOCH_3$ có kết tủa bạc.

  $HCOOCH_3+2AgNO_3+3NH_3+H_2O\to NH_4O-COOCH_3+2Ag+2NH_4NO_3$

  + $CaCO_3$ và $Na$ được hoà tan bởi $CH_3COOH$, tạo khí không màu.

  $2CH_3COOH+CaCO_3\to (CH_3COO)_2Ca+CO_2+H_2O$

  $2CH_3COOH+2Na\to 2CH_3COONa+H_2$

  Câu 64: $D$

  Tất cả đều có nhóm $HCO-$ (giống anđehit) nên đều có tính chất của anđehit.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )