Môn Hóa Học Lớp 11 Trong công nghiệp, để điều chế stiren người ta làm như sau: cho etilen phản ứng với benzen có xúc tác axit thu được etylbenzen rồi cho

Question

Môn Hóa Học Lớp 11 Trong công nghiệp, để điều chế stiren người ta làm như sau: cho etilen phản ứng với benzen có xúc tác axit thu được etylbenzen rồi cho etylbenzen qua xúc tác ZnO nung nóng.
a) Hãy viết phương trình hóa học các phản ứng xảy ra.
b) Hãy tính xem từ 1,0 tấn benzen cần tối thiểu bao nhiêu (đktc) etilen và tạo thành bao nhiêu kg stiren, biết rằng hiệu suất mỗi giai đoạn phản ứng đều đạt 80%. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Maya 4 tháng 2022-11-21T19:43:52+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-11-21T19:45:16+00:00

  Đáp án:

  \({m_{{C_2}{H_4}}} = 0,29787{\text{ tấn}}\)

  \( {m_{{C_6}{H_5} – CH = C{H_2}}} = 0,7072{\text{ tấn}}\)

  Giải thích các bước giải:

  Phản ứng xảy ra:

  \({C_6}{H_6} + {C_2}{H_4}\xrightarrow{{{H^ + }}}{C_6}{H_5} – {C_2}{H_5}\)

  \({C_6}{H_5} – {C_2}{H_5}\xrightarrow{{ZnO,{t^o}}}{C_6}{H_5} – CH = C{H_2} + {H_2}\)

  Ta có:

  \({n_{{C_6}{H_6}}} = \frac{1}{{94}} = {n_{{C_2}{H_4}}} = {n_{{C_6}{H_5} – CH = C{H_2}{\text{ lt}}}}\)

  \( \to {m_{{C_2}{H_4}}} = \frac{1}{{94}}.(12.2 + 4) = 0,29787{\text{ tấn}}\)

  \({n_{{C_6}{H_5} – CH = C{H_2}}} = \frac{1}{{94}}.80\% .80\%  = 0,0068\)

  \( \to {m_{{C_6}{H_5} – CH = C{H_2}}} = 0,0068.(12.8 + 8) = 0,7072{\text{ tấn}}\)

  0
  2022-11-21T19:45:42+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  mon-hoa-hoc-lop-11-trong-cong-nghiep-de-dieu-che-stiren-nguoi-ta-lam-nhu-sau-cho-etilen-phan-ung

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )