Môn Hóa Học Lớp 11 Vai trò của andehit trong phản ứng với H2 hoặc với AgNO3/NH3 ? Nhớ giúp mình trả lời đầy đủ với ạ, Mình sẽ đánh giá 5 Sao .

Question

Môn Hóa Học Lớp 11 Vai trò của andehit trong phản ứng với H2 hoặc với AgNO3/NH3 ? Nhớ giúp mình trả lời đầy đủ với ạ, Mình sẽ đánh giá 5 Sao . Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Iris 4 tháng 2022-11-09T11:27:55+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-11-09T11:29:23+00:00

  Trong phản ứng với \(H_2\) thì andehit có vai trò là chất oxi hóa vì oxi hóa \(H\) từ số oxi hóa 0 lên +1.

  Trong phản ứng với \(AgNO_3/NH_3\) thì andehit có vai trò là chất khử vì khử \(Ag\) từ số oxi hóa +1 về 0.

  0
  2022-11-09T11:29:37+00:00

  + Trong phản ứng với $H_2$: anđehit là chất oxi hoá vì $H_2$ là chất khử.

  $\mathop{H}\limits^0\to \mathop{H}\limits^{+1}+1e$

  + Trong phản ứng với $AgNO_3/NH_3$: anđehit là chất khử vì $Ag^+$ là chất oxi hoá.

  $\mathop{Ag}\limits^{+1}+1e\to\mathop{Ag}\limits^0$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )