Môn Hóa Học Lớp 11 Viết công thức cấu tạo của ankan Propan ; 2- metylpentan; Isohexan ; 2,3 – đimetylbutan; 3-etyl-2-metylpentan; Butan ; 3-metylpentan; I

Question

Môn Hóa Học Lớp 11 Viết công thức cấu tạo của ankan
Propan ; 2- metylpentan; Isohexan ; 2,3 – đimetylbutan; 3-etyl-2-metylpentan; Butan ; 3-metylpentan; Isobutan
Mk cần gấp giúp vs Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Julia 3 ngày 2022-05-09T15:25:46+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-09T15:26:47+00:00

  $$\begin{array}{|c|c|}
  \hline
  \text{Tên gọi}&\text{Công thức cấu tạo}\\
  \hline
  \text{Propan}&CH_3 – CH_2 – CH_3\\
  \hline
  \text{2-metylpentan}&CH_3-CH-CH_2-CH_2-CH_3\\
  &\mathop{C}\limits^{\Big|}H_3\qquad\qquad\qquad\\
  \hline
  \text{2,3-đimetylbutan}&CH_3-CH-CH_-CH_3\\
  &\quad \mathop{C}\limits^{\Big|}H_3\ \mathop{C}\limits^{\Big|}H_3\\
  \hline
  \text{3-etyl-2-metylpentan}&CH_3-CH-CH-CH_2-CH_3\\
  &\mathop{C}\limits^{\Big|}H_3\ \ \mathop{C}\limits^{\Big|}H_2\qquad\quad\\
  &\mathop{C}\limits^{\Big|}H_3\ \\
  \hline
  \text{Butan}&CH_3 – CH_2 – CH_2 – CH_3\\
  \hline
  \text{3-metylpentan}&CH_3-CH_2-CH-CH_2-CH_3\\
  &\mathop{C}\limits^{\Big|}H_3 \\
  \hline
  \text{Isobutan}&CH_3-CH-CH_3\\
  &\mathop{C}\limits^{\Big|}H_3 \\
  \hline
  \end{array}$$

  0
  2022-05-09T15:27:40+00:00

  $\text{Propan: }CH_3-CH_2-CH_3$

  $\text{2- metylpentan: }CH_3-(CH-CH_3)-CH_2-CH_2-CH_3$

  $\text{2,3 – đimetylbutan: }CH_3-(CH-CH_3)-CH_2-CH_2-CH_3$

  $\text{3-etyl-2-metylpentan: }CH_3-(CH-CH_3)-(CH-CH_3)-CH_3$

  $\text{Butan: }CH_3-CH_2-CH_2-CH_3$

  $\text{3-metylpentan: }CH_3-CH_2-(CH-CH_3)-CH_2-CH_3$

  $\text{Isobutan: }CH_3-(CH-CH_3)-CH_3$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )