Môn Hóa Học Lớp 11 Viết đồng phân và gọi tên C9H20

Question

Môn Hóa Học Lớp 11 Viết đồng phân và gọi tên C9H20 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Arya 1 năm 2022-05-07T23:34:19+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-07T23:35:46+00:00

  Đáp án:

  Nonane

  2-Methyloctane

  3-Methyloctane

  4-Methyloctane

  2,2-Dimethylheptane

  2,3-Dimethylheptane

  2,4-Dimethylheptane

  2,5-Dimethylheptane

  2,6-Dimethylheptane

  3,3-Dimethylheptane

  3,4-Dimethylheptane

  3,5-Dimethylheptane

  4,4-Dimethylheptane

  3-Ethylheptane

  4-Ethylheptane

  2,2,3-Trimethylhexane

  2,2,4-Trimethylhexane

  2,2,5-Trimethylhexane

  2,3,3-Trimethylhexane

  2,3,4-Trimethylhexane

  2,3,5-Trimethylhexane

  2,4,4-Trimethylhexane

  3,3,4-Trimethylhexane

  3-Ethyl-2-methylhexane

  3-Ethyl-3-methylhexane

  3-Ethyl-4-methylhexane

  4-Ethyl-2-methylhexane

  2,2,3,3-Tetramethylpentane

  2,2,3,4-Tetramethylpentane

  2,2,4,4-Tetramethylpentane

  2,3,3,4-Tetramethylpentane

  3-Ethyl-2,2-dimethylpentane

  3-Ethyl-2,3-dimethylpentane

  3-Ethyl-2,4-dimethylpentane

  3,3-Diethylpentane

   

   

  0
  2022-05-07T23:36:12+00:00

  C9H20 : nonan

  Mình trình bày chi tiết ở trong hình!

   

  mon-hoa-hoc-lop-11-viet-dong-phan-va-goi-ten-c9h20

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )