Môn Hóa Học Lớp 11 Viết phương trình điện ly của các chất sau: K2Cr2O4,[Ag(NH3)2]Cl,K2Cr2O7,CH3COONa,KMnO4,HCN, [Cu(NH3)4] (OH)2,NaH4Cl,HBrO

Question

Môn Hóa Học Lớp 11 Viết phương trình điện ly của các chất sau:
K2Cr2O4,[Ag(NH3)2]Cl,K2Cr2O7,CH3COONa,KMnO4,HCN,
[Cu(NH3)4] (OH)2,NaH4Cl,HBrO Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Melody 4 tháng 2022-08-23T08:58:43+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-23T09:00:41+00:00

  $K_2Cr_2O_4 \rightarrow 2K^+ + Cr_2O_4^{2-}$ 

  $[Ag(NH_3)_2]Cl \rightarrow [Ag(NH_3)_2]^+ + Cl^-$ 

  $K_2Cr_2O_7 \rightarrow 2K^+ + Cr_2O_7^{2-}$ 

  $CH_3COONa \rightarrow CH_3COO^- + Na^+$ 

  $KMnO_4 \rightarrow K^+ + MnO_4^-$ 

  $HCN \rightleftharpoons H^+ + CN^-$ 

  $[Cu(NH_3)_4](OH)_2 \rightarrow [Cu(NH_3)_4]^{2+} + 2OH^-$ 

  $HBrO \rightleftharpoons H^+ + BrO^-$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )