Môn Hóa Học Lớp 11 Viết phương trình hoá học của ancol etylic, axit axetic , anđehit focmic (nếu có) với: Na, Ba(OH)2, AgNO3(NH3), HCL

Question

Môn Hóa Học Lớp 11 Viết phương trình hoá học của ancol etylic, axit axetic , anđehit focmic (nếu có) với:
Na, Ba(OH)2, AgNO3(NH3), HCL Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nevaeh 4 tháng 2022-11-09T03:00:11+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-11-09T03:01:25+00:00

  $2C_2H_5OH+2Na\to 2C_2H_5ONa+H_2$

  $C_2H_5OH+HCl\to C_2H_5Cl+H_2O$

  $2CH_3COOH+2Na\to 2CH_3COONa+H_2$

  $2CH_3COOH+Ba(OH)_2\to (CH_3COO)_2Ba+2H_2O$

  $HCHO+4AgNO_3+6NH_3+2H_2O\to (NH_4)_2CO_3+4Ag+4NH_4NO_3$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )