Môn Hóa Học Lớp 11 Viết phương trình phản ứng theo dãy chuyển hóa sau:

Question

Môn Hóa Học Lớp 11 Viết phương trình phản ứng theo dãy chuyển hóa sau: Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-hoa-hoc-lop-11-viet-phuong-trinh-phan-ung-theo-day-chuyen-hoa-sau

in progress 0
Luna 4 tháng 2022-11-21T14:37:17+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-11-21T14:38:45+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   1. 2nh3 + h2so4 –> (nh4)2so4
  2. (nh4)2so4 + naoh –> na2so4 + nh3 + h20

  3.(nh4)2so4 + k2co3 –> k2so4 + (nh4)2co3 (này mình kh chắc nha)

  4. (nh4)2co3 + h2o + co2 –> 2nh4hco3

  5. nh4hco3 –> nh3 + co2 + h2o

  6. co2 +ca(oh)2 –> caco3 + h2o

  8. (nh4)2co3 + 2hcl –> 2nh4cl + co2 + h2o

  9. nh3 + hno3 –> nh4no3

  10. nh4no3 –> n2o + 2h2o (điều kiện t)

  7.caco3 –> cao + co2 (điều kiện t)

  0
  2022-11-21T14:39:05+00:00

  Giải thích các bước giải:

  (1) NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4

  (2) (NH4)2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2NH3 + 2H2O

  (3) (NH4)2SO4 + Na2CO3 → (NH4)2CO3 + Na2SO4

  (4) (NH4)2CO3 + CO2 + H2O → 2NH4HCO3

  (5) NH4HCO3 → NH3 + H2O + CO2 (nhiệt phân)

  (6) CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

  (7) CaCO3 → CaO + CO2 (nung)

  (8) (NH4)2CO3 → 2NH3 + CO2 + H2O (nhiệt phân)

  (9) NH3 + HNO3 → NH4NO3

  (10) NH4NO3 → N2O + 2H2O (nhiệt phân)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )