Môn Hóa Học Lớp 11 Viết phương trình phản ứng thực hiện sơ đồ chuyển hóa sau: Etilen → nhựa P.E Metan → axetilen vinylaxetilen → buta-1,3-đien → cao su B

Question

Môn Hóa Học Lớp 11 Viết phương trình phản ứng thực hiện sơ đồ chuyển hóa sau:
Etilen → nhựa P.E
Metan → axetilen vinylaxetilen → buta-1,3-đien → cao su Buna
b. Butilen →butan → metan → axetilen → etilen → đibrom etan Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Alaia 2 tháng 2022-03-22T21:01:59+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-03-22T21:03:20+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  $nCH_2=CH_2 \xrightarrow{xt,t^o,p} (-CH_2-CH_2-)_n$

  $2CH_4 \xrightarrow{t^o,làm\ lạnh\ nhanh} C_2H_2 + 3H_2$

  $2C_2H_2 \xrightarrow{t^o,xt,p} C_4H_4$

  $C_4H_4 + H_2 \xrightarrow{t^o,PbCO_3} C_4H_6$

  $nCH_2=CH-CH=CH_2 \xrightarrow{t^o,xt,p} (-CH_2-CH=CH-CH_2-)_n$

  $C_4H_8 + H_2 \xrightarrow{t^o,Ni} C_4H_{10}$
  $C_4H_{10} \xrightarrow{cracking} CH_4 + C_3H_6$

  $2CH_4 \xrightarrow{t^o,làm\ lạnh\ nhanh} C_2H_2 + 3H_2$

  $C_2H_2 + 2Br_2 → C_2H_2Br_4$

   

 1. Đáp án:gửi bạn

   

  Giải thích các bước giải:

   

  mon-hoa-hoc-lop-11-viet-phuong-trinh-phan-ung-thuc-hien-so-do-chuyen-hoa-sau-etilen-nhua-p-e-met

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )