Môn Hóa Học Lớp 12 1. Chọn phát biểu đúng nhất, cho etyl amin vào dd fecl3 thấy xuất hiện kết tủa là do A fecl3 phản ứng thuỷ phân B c2h5nh2 có tính bazo

Question

Môn Hóa Học Lớp 12 1. Chọn phát biểu đúng nhất, cho etyl amin vào dd fecl3 thấy xuất hiện kết tủa là do
A fecl3 phản ứng thuỷ phân
B c2h5nh2 có tính bazo
C c2h5nh2 tác dụng với nước
D fecl3 cho phản ứng thuỷ phân, c2h5nh2 tác dụng với hcl
2. Từ ba loại amino axit khác nhau X Y Z có thể tạo thành tối đa bao nhiêu loại tripeptit có đủ cả X Y Z
3. Cho một mẫu quỳ tím vào ống nghiệm chứa dung dịch amino axit có công thức tổng quát (H2N)xR(COOH)y quỳ tím hóa đỏ khi
4. nh2-ch2-cooh phản ứng được với
A hcl, naoh, c2h5oh, nacl
B hcl, nao, c2h5oh, na
C hcl, nh3, na, c2h5oh
D hcl, naoh, cu, c2h5oh Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Melanie 7 tháng 2022-08-20T17:55:46+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-20T17:56:56+00:00

  Câu 1: $B$

  Trong nước, etylamin có tính bazơ yếu nên phản ứng được với $FeCl_3$ tạo kết tủa $Fe(OH)_3$ đỏ nâu.

  Câu 2: 

  Số tripeptit là: $3!=6$ 

  Câu 3:

  Để quỳ tím hoá đỏ, số nhóm $COOH$ phải lớn hơn $NH_2$.

  $\to x<y$

  Câu 4: $B$, $C$

  Glyxin phản ứng với etanol, $Na$, $NaOH$, $NH_3$ (do nhóm $COOH$), với $HCl$ (do nhóm $NH_2$)

  0
  2022-08-20T17:57:23+00:00

  1)

  Chọn \(B\)

   DO \(C_2H_5NH_2\) có tính bazo, khi kết hợp với nước tạo dung dịch kiềm ( chứa \(OH^-\) nên tạo kết tủa với \(FeCl_3\) là \(Fe(OH)_3\)

  \(FeC{l_3} + 3{C_2}{H_5}N{H_2} + 3{H_2}O\xrightarrow{{}}Fe{(OH)_3} + 3{C_2}{H_5}N{H_3}Cl\)

  2)

  Từ 3 aminno axit khác nhau có thể tạo \(3!=6\) tripeptit chứa đồng thời cả 3 gốc.

  3)

  Quỳ tím hóa đỏ khi số nhóm \(COOH\) nhiều hơn số nhóm \(NH_2\).

  Do vậy \(y>x\)

  4)

  \(H_2N-CH_2-COOH\) chứa nhóm \(NH_2\) nên có phản ứng với \(HCl\)

  \(H_2N-CH_2-COOH\) có chứa nhóm \(COOH\) nên có phản ứng với \(NaO;Na;C_2H_5OH\)

  Chọn \(B\)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )