Môn Hóa Học Lớp 12 a. Có 4 chất rắn đựng trong 4 lọ riêng biệt: Na2CO3, CaCO3, Na2SO4, CaSO4.2H2O. Bằng cách nào để nhận biết 4 chất, nếu ta chỉ dùng nước

Question

Môn Hóa Học Lớp 12 a. Có 4 chất rắn đựng trong 4 lọ riêng biệt: Na2CO3, CaCO3, Na2SO4, CaSO4.2H2O. Bằng cách nào để nhận biết 4 chất, nếu ta chỉ dùng nước và dung dịch axit HCl.
b. Có 3 chất rắn đựng trong 3 lọ riêng biệt: NaCl, CaCl2 và MgCl2. Hãy trình bày phương pháp hóa học để nhận biết mỗi chất (có đủ dụng cụ và những hóa chất cần thiết). Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Rose 4 ngày 2022-05-09T13:35:05+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-09T13:36:06+00:00

  #20

  Giải thích các bước giải:

  a, – Hòa tan 4 chất vào nước ta thu được hai nhóm:

      + Nhóm tan nhiều trong nước có Na2CO3 và Na2SO4.

      + Nhóm ít tan trong nước có CaCO3 và CaSO4.2H2O.

  – Nhỏ dung dịch HCl vào từng chất thuộc hai nhóm trên

      + Nhóm 1: Ống nghiệm có khí thoát ra là Na2CO3

      Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2 + H2O

      + Nhóm 2: Ống nghiệm có khí thoát ra là CaCO3

      CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O

  b, Lấy mỗi lọ một ít chất rắn đem hòa tan vào nước

  Nhỏ từ từ dung dịch NaOH vào các mẫu thử:

      + Ống nghiệm xuất hiện kết tủa là MgCl2

      2NaOH + MgCl2 → Mg(OH)2↓ + 2NaCl

  – Nhỏ từ từ dung dịch Na2CO3 vào 2 ống nghiệm còn lại.

      + Ống nghiệm xuất hiện kết tủa là CaCl2

      CaCl2 + Na2CO3 → CaCO3 + 2NaCl

      + Còn lại là NaCl

   

  0
  2022-05-09T13:36:43+00:00

  Giải thích các bước giải:

  a, – Hòa tan 4 chất vào nước ta thu được hai nhóm:

      + Nhóm tan nhiều trong nước có Na2CO3 và Na2SO4.

      + Nhóm ít tan trong nước có CaCO3 và CaSO4.2H2O.

  – Nhỏ dung dịch HCl vào từng chất thuộc hai nhóm trên

      + Nhóm 1: Ống nghiệm có khí thoát ra là Na2CO3

      Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2 + H2O

      + Nhóm 2: Ống nghiệm có khí thoát ra là CaCO3

      CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O

  b, Lấy mỗi lọ một ít chất rắn đem hòa tan vào nước

  Nhỏ từ từ dung dịch NaOH vào các mẫu thử:

      + Ống nghiệm xuất hiện kết tủa là MgCl2

      2NaOH + MgCl2 → Mg(OH)2↓ + 2NaCl

  – Nhỏ từ từ dung dịch Na2CO3 vào 2 ống nghiệm còn lại.

      + Ống nghiệm xuất hiện kết tủa là CaCl2

      CaCl2 + Na2CO3 → CaCO3 + 2NaCl

      + Còn lại là NaCl

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )