Môn Hóa Học Lớp 12 Xà phòng hóa 13,2g etyl axetat bằng 200ml dung NaOH 1M,sau khi phản ứng hoàn toàn, cô cạn dung dịch được bao nhiêu gam muối

Question

Môn Hóa Học Lớp 12 Xà phòng hóa 13,2g etyl axetat bằng 200ml dung NaOH 1M,sau khi phản ứng hoàn toàn, cô cạn dung dịch được bao nhiêu gam muối Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Audrey 12 tháng 2022-04-08T15:00:50+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-04-08T15:02:15+00:00

  Đáp án:

   14,3g

  Giải thích các bước giải:

   

  mon-hoa-hoc-lop-12-a-phong-hoa-13-2g-etyl-aetat-bang-200ml-dung-naoh-1m-sau-khi-phan-ung-hoan-to

  0
  2022-04-08T15:02:34+00:00

  Đáp án:

   `m=14,3 (g)`

  Giải thích các bước giải:

   `n_{CH3COOC2H5}={13,2}/{80}=0,15(mol) và n_{NaOH}=0,2(mol)`

  Vì `{NaOH}/1 >{CH3COOC2H5}/1`

  `⇒` NaOH dư sau phản ứng

  `⇒` Sau cô cạn thì chất rắn gồm:{NaOH_{dư}+{CH_COOC_Na}

  ⇒40.0,05+82.0,15

  `⇒m=14,3(g)`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )