Môn Hóa Học Lớp 12 Cấu hình electron của 19K là? a) [Ar] 4s24p1 b) [Ar] 4s2 c) [Ar] 3p1 d) [Ar] 4s1

Question

Môn Hóa Học Lớp 12 Cấu hình electron của 19K là?
a) [Ar] 4s24p1
b) [Ar] 4s2
c) [Ar] 3p1
d) [Ar] 4s1 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Valentina 7 tháng 2022-08-20T15:40:02+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-20T15:41:28+00:00

  Bài giải :

  Ta có : $Z=19:1s^{2}$ $2s^{2}$ $2p^{6}$ $3s^{2}$ $3p^{6}$ $4s^{1}$ 

  Mà $Z_{Ar}=18:1s^{2}$ $2s^{2}$ $2p^{6}$ $3s^{2}$ $3p^{6}$ 

  ⇒ Cấu hình `e` của $^{19}K$ là: $[Ar]4s^1$

  ⇒ Chọn đáp án : D

  0
  2022-08-20T15:41:57+00:00

  Đáp án: $D$

   

  Giải thích các bước giải:

  $_{19}{\rm{K}}: 1s^2$ $2s^2$ $2p^6$ $3s^2$ $3p^6$ $4s^1$

  $1s^2$ $2s^2$ $2p^6$ $3s^2$ $3p^6$ là cấu hình e của argon nên ta viết gọn:

  $[Ar] 4s^1$

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )