Môn Hóa Học Lớp 12 cho 1 mol amino X phản ứng với dung dịch HCl dư, thu được m1 gam muối Y. cũng 1 mol amino axit X phản ứng với dung dịch NaOH dư, thu đư

Question

Môn Hóa Học Lớp 12 cho 1 mol amino X phản ứng với dung dịch HCl dư, thu được m1 gam muối Y. cũng 1 mol amino axit X phản ứng với dung dịch NaOH dư, thu được m1 gam muối Z. biết m2-m1=7,5. công thức phân tử của X là Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Arianna 2 ngày 2022-01-14T19:32:33+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-14T19:33:59+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Giả sử amino axit là (H2N)x-R-(COOH)y

  1 mol a.a tác dụng với HCl thu được 1 mol (ClH3N)x-R-(COOH)y

  → m1 = R + 52,5x + 45y

  1 mol a.a tác dụng với NaOH vừa đủ thu được 1 mol (H2N)x-R-(COONa)y

  → m2 = R + 16x + 67y

  Theo đề bài: m2 – m1 = 7,5 → (R + 16x + 67y) – (R + 52,5x + 45y) = 7,5

  → 22y = 36,5x + 7,5

  → y = 2; x = 1 thỏa mãn

  Bài này cần có đáp án mới loại trường hợp được.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )