Môn Hóa Học Lớp 12 Cho 19,2 gam Cu vào một cốc đựng dung dịch Agno3.Sau 1 thời gian lấy thanh đồng ra cân nặng 30,6 gam. Khối lượng Ag bám trên thanh Cu l

Question

Môn Hóa Học Lớp 12 Cho 19,2 gam Cu vào một cốc đựng dung dịch Agno3.Sau 1 thời gian lấy thanh đồng ra cân nặng 30,6 gam. Khối lượng Ag bám trên thanh Cu là? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Amara 1 tuần 2022-01-08T12:50:15+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-08T12:51:45+00:00

  Đáp án:

  $m_{Ag} = 16,2\ g$

  Giải thích các bước giải:

  Gọi số mol Cu phản ứng là x mol

  PTHH: $Cu + 2AgNO_3 \to Cu(NO_3)_2 + 2Ag\\\ x \to \hspace{5,5cm}2x\hspace{0,2cm}(mol)$

  Lấy thanh đồng lúc sau đem cân lên là 30,6 gồm có 

  $30,6 = m_{Cu\ \text{dư}} + m_{Ag\ \text{sinh ra}}$

  $\to 19,2 – 64x + 2.108x = 30,6 \to x =0,075\ mol$

  Vậy khối lượng Ag bám trên thanh Cu là: $m_{Ag} = 0,075.2.208 = 16,2\ g$

  0
  2022-01-08T12:52:03+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Đặt nCu tham gia phản ứng = x (mol); ( x > 0 )

  Cu + 2AgNO3  Cu(NO3)3 + 2Ag

  x                                              2x

  mtăng= mAg – mCu

   <=>216x64x=11.4

  152x=11.4

  x=0.075

   mCu = 0,075.64 = 4.8 (g)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )