Môn Hóa Học Lớp 12 cho 21g hỗn hợp 2 kim loại K và Al hòa tan hoàn toàn trong nước được dung dịch X . Thêm từ từ dung dịch HCl 1M vào X lúc đầu không thấy

Question

Môn Hóa Học Lớp 12 cho 21g hỗn hợp 2 kim loại K và Al hòa tan hoàn toàn trong nước được dung dịch X . Thêm từ từ dung dịch HCl 1M vào X lúc đầu không thấy kết tủa đến khi kết tủa hoàn toàn thì cần 400ml dung dịch HCl. Số gam K là Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Aubrey 5 ngày 2022-05-09T01:07:06+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-09T01:08:15+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  K + H2O -> KOH + 1/2H2

  a                     a

  Al + KOH + 3H2O -> K[Al(OH)4] + 3/2H2

  b        b                             b

  Vậy trong dd X có: b mol K[Al(OH)4] và có thể có (a-b) mol KOH dư.

   Nếu a=b, tức Al phản ứng hết với KOH, và trong dd X chỉ có K[Al(OH)4]:

  Ta có hệ phương trình: 39a + 27b = 21,6 và a = b => a = b = 0,3182 mol < nHCl = 0,4 mol

  => Trong dd X có KOH dư.

  Khi thêm từ từ dd HCl vào dd X, ta có pt:

  KOH + HCl -> KCl + H2O

  (a-b)         (a-b) mol.

  HCl + K[Al(OH)4] -> KCl + Al(OH)3 +H2O

  b           b mol

  Vì nHCl = 0,4 mol => nK = (a-b)+b = 0,4 mol => a = 0,4 mol

  => mK = 0,4.39 = 15,6 gam.

  0
  2022-05-09T01:09:01+00:00

  Đáp án: 15,6g

   

  Giải thích các bước giải:

  K + H2O -> KOH + 1/2H2

  a—————a

  Al + KOH + 3H2O -> K[Al(OH)4] + 3/2H2

  b——b————————-b

  Vậy trong dd X có: b mol K[Al(OH)4] và có thể có (a-b) mol KOH dư.

  ** Nếu a=b, tức Al phản ứng hết với KOH, và trong dd X chỉ có K[Al(OH)4]:

  Ta có hệ phương trình: 39a + 27b = 21,6 và a = b => a = b = 0,3182 mol < nHCl = 0,4 mol

  => Trong dd X có KOH dư.

  Khi thêm từ từ dd HCl vào dd X, ta có phản ứng:

  KOH + HCl -> KCl + H2O

  (a-b)—–(a-b) mol.

  HCl + K[Al(OH)4] -> KCl + Al(OH)3 +H2O

  b——-b mol

  Vì nHCl = 0,4 mol => nHCl = (a-b)+b = 0,4 mol => a = 0,4 mol

  => mK = 0,4.39 = 15,6 gam.

   

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )