Môn Hóa Học Lớp 12 Cho 31,2 gam hỗn hợp bột Al và Al2O3 tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 13,44 lít H2 ở đktc.Khối lượng từng chất trong hỗn hợp ban

Question

Môn Hóa Học Lớp 12 Cho 31,2 gam hỗn hợp bột Al và Al2O3 tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 13,44 lít H2 ở đktc.Khối lượng từng chất trong hỗn hợp ban đầu lần lượt là? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Adeline 3 tháng 2022-02-22T17:29:49+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-02-22T17:31:07+00:00

  PTHH: 2Al+2NaOH–>2NaAlO2+3H2

  Al2O3+2NaOH–>2NaAlO2+H2O

  Số mol của $H_{2}$ :

  $n_{H2}$=$\frac{13,44}{22,4}$=0,6(mol)

  Số mol của Al

  $n_{Al}$=$\frac{2}{3}$$n_{H2}$=0,4(mol)

  Khối lượng của Al:

  $m_{Al}$=0,4.27=10,8(g)

  Khối lượng $Al_{2}$$O_{3}$:

  $m_{Al2O3}$=31,2-10,8=20,4(g)

  0
  2022-02-22T17:31:15+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   2Al+2NaOH–>2NaAlO2+3H2

  Al2O3+2NaOH–>2NaAlO2+H2O

  n H2=13,44/22,4=0,6(mol)

  n Al=2/3n H2=0,4(mol)

  m Al =0,4.27=10,8(g)

  m Al2O3=31,2-10,8=20,4(g)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )