Môn Hóa Học Lớp 12 Cho 4,4g chất X có CTPT là C4H8O2 tác dụng với một lượng dd NaOH vừa đủ thu dc m1 gam ancol và m2 gam muối. Biết số nguyên tử Cacbon tr

Question

Môn Hóa Học Lớp 12 Cho 4,4g chất X có CTPT là C4H8O2 tác dụng với một lượng dd NaOH vừa đủ thu dc m1 gam ancol và m2 gam muối. Biết số nguyên tử Cacbon trong ancol va muối bằng nhau. Giá trị m1, m2 tương ứng? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Maya 11 tháng 2022-04-08T07:45:50+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-04-08T07:47:06+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  mon-hoa-hoc-lop-12-cho-4-4g-chat-co-ctpt-la-c4h8o2-tac-dung-voi-mot-luong-dd-naoh-vua-du-thu-dc

  0
  2022-04-08T07:47:21+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Vì số nguyên tử C trong ancol và muối đều bằng nhau nên :

  CTCT của X : $CH_3COOC_2H_5$

  $n_X = \dfrac{4,4}{88} = 0,05(mol)$

  $CH_3COOC_2H_5 + NaOH \to CH_3COONa + C_2H_5OH$
  Theo PTHH :

  $n_{muối} = n_{ancol} =n_X = 0,05(mol)$
  Vậy :

  $m_1 = 0,05.46 = 2,3(gam)$

  $m_2 = 0,05.82 = 4,1(gam)$

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )