Môn Hóa Học Lớp 12 Cho 4,5g etylamin tác dụng vừa đủ với dung dịch axit HCl. Khối lượng muối thu được là: A. 7,65g B. 8,10g C. 8,15g D. 0,85g

Question

Môn Hóa Học Lớp 12 Cho 4,5g etylamin tác dụng vừa đủ với dung dịch axit HCl. Khối lượng muối thu được là:
A. 7,65g B. 8,10g C. 8,15g D. 0,85g Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quinn 26 phút 2022-07-05T02:43:44+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-05T02:45:07+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Cho 4,5g etylamin tác dụng vừa đủ với dung dịch axit HCl. Khối lượng muối thu được là:

  A. 7,65g B. 8,10g C. 8,15g D. 0,85g

  Đáp án đúng là `->` C. 8,15g

  `=>` mmuối = mC2H5NH2 + mHCl ( g )

  0
  2022-07-05T02:45:24+00:00

  Đáp án:

  $C_{2}H_{5}NH_{2}+HCl->C_{2}H_{5}NH_{3}Cl$

  `0,1——>0,1(mol)`

  Số mol của `C_{2}H_{5}NH_{2}` là:

  `n_{C_{2}H_{5}NH_{2}}=\frac{m}{M}=\frac{4,5}{45}=0,1(mol)`

  Số mol của muối thu được là:

  `n_{C_{2}H_{5}NH_{3}Cl}=n_{C_{2}H_{5}NH_{2}}=0,1(mol)`

  Khối lượng muối thu được là:

  `m_{C_{2}H_{5}NH_{3}Cl}=n.M=0,1.81,5=8,15(g)`

  `->` Chọn `C`

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )