Môn Hóa Học Lớp 12 Cho 7,5g glixim tác dụng mà đủ với dung dịch HCL thu được m gam muối? Hãy viết phương trình hóa học và tính m

Question

Môn Hóa Học Lớp 12 Cho 7,5g glixim tác dụng mà đủ với dung dịch HCL thu được m gam muối? Hãy viết phương trình hóa học và tính m Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cora 12 tháng 2022-04-08T12:38:29+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-04-08T12:40:07+00:00

  Đáp án: m = 11,15 (g)

   

  Giải thích các bước giải:

  glyxin có CTCT là H2N-CH2-COOH

  nH2N-CH2-COOH = 7,5 : 75 = 0,1 (mol)

  PTHH: H2N-CH2-COOH + HCl —-> H3NCl – CH2-COOH

                    0,1 ———-> 0,1 

  =>nHCl= nglyxin = 0,1 (mol)

  => mHCl = 0,1.36,5 = 3,65 (g)

  BTKL có: m muối = mglyxin + mHCl = 7,5 + 3,65 = 11,15 (g)

   

  0
  2022-04-08T12:40:19+00:00

  NH2-CH2-COOH+ HCl=NH3Cl-CH2-COOH

  => n glyxin= n muối= 7,5/75=0,1 mol

  =>  m muối=0,1.111,5=11,15g

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )