Môn Hóa Học Lớp 12 cho AgNO3 tác dụng với C6H12O6 (xúc tác NO3 dư ) cho biết sản phẩm tạo thành

Question

Môn Hóa Học Lớp 12 cho AgNO3 tác dụng với C6H12O6 (xúc tác NO3 dư ) cho biết sản phẩm tạo thành Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mary 1 năm 2022-04-08T00:42:00+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-04-08T00:43:12+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  C5H11O5-CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O –nhiệt độ–> C5H11O5-COONH4 + 2Ag + 2NH4NO3

  0
  2022-04-08T00:43:16+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  2AgNO3+ C6H12O6 + H2O +2NH3 ->2Ag+2NH4NO3+C6H12O7

  Sản phẩm gồm Ag NH4NO3 và C6H12O7

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )