Môn Hóa Học Lớp 12 Cho các câu sau, nhận xét đúng – sai là: a. Cao su buna là polime đuợc tông họp từ isopren. b. Tơ tằm, bông và tơ nhện dều là polime th

Question

Môn Hóa Học Lớp 12 Cho các câu sau, nhận xét đúng – sai là:
a. Cao su buna là polime đuợc tông họp từ isopren.
b. Tơ tằm, bông và tơ nhện dều là polime thiên nhiên.
c. Tinh bột là polime chi có mạch không phân nhánh.
d. Cao su lưu hóa có câu trúc mạng không gian.
e. Bản chất cấu tạo hóa học của sợi bông là xenlulozo.
f. Bản chất cấu tạo hóa học của tơ tắm và len lông cừu là protein.
g. Quần áo nilon, len, tơ tắm không nên giặt với xà phòng có độ kiểm cao.
h. Tơ nilon, len, tơ tằm rất bền vững với nhiệt.
i.Cao su buna có công thức cấu tạo giống cao su thiên nhiên.
k. Nhựa phenolfomandehit được điều chế từ phenol và fomanđehit.
I. Đồng trùng ngưng buta-1,3-đien và stiren đưoc cao su buna-S.
m. Trùng ngưng buta-1,3-đien dưoc cao su buna.
(n) Tơ nitron được điều chế từ pur trùng hợp, tơ nilon-6,6 được điều chế từ phản ứmg trùng ngưng,
(o) Điều kiện cần để các monome tham gia phản ứng trùng hợp là trong phân tử phải có liên kết
bội hoặc vòng kém bền có thể mở ra.
(p) Tơ visco và tơ xenlulozo axetat là tơ bán tổng hop.
(g) Tơ tắm thuộc loại tơ poliamit.
(r) Tơ nitron dùng để dệt vải may quần áo ấm, để bện thành sợi “len” đan áo rét. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
9 tháng 2022-01-13T12:27:51+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

 1. a) Sai, cao su buna trùng hợp từ butadien.

  b) Đúng.

  c) Sai vì tinh bột gồm 2 phần là amilozo có mạch thẳng và amilopectin có mạch phân nhánh.

  d) Đúng.

  e) Đúng.

  f) Đúng.

  g) Đúng, vì chúng có bản chất là poliamit, tạo bởi các gốc axit amin nên dễ bị thủy phân trong môi trường kiềm.

  h) Sai, tơ tằm , len không bền với nhiệt.

  i) Sai, cao su thiên nhiên là polyisopren.

  k) Đúng.

  i) Đúng chữ s là styren.

  m) đúng.

  n) đúng, nitron trùng hợp từ acrylonitrin, nilon 6,6 điều chế từ đồng trùng ngưng axit adipic và hexametylendiamin.

  o) Đúng.

  p) Đúng, vì chúng có bản chất là một phần xenlulozo.

  g) đúng.

  r) Đúng.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )