Môn Hóa Học Lớp 12 Cho các chất MgCl2, Al2(SO4)3, BaCl2,KNO3, HCl lần lượt tác dụng với dd NaOH dư . Số phản ứng xảy ra là: A.4. B.2. C.1. D.3

Question

Môn Hóa Học Lớp 12 Cho các chất MgCl2, Al2(SO4)3, BaCl2,KNO3, HCl lần lượt tác dụng với dd NaOH dư . Số phản ứng xảy ra là:
A.4. B.2. C.1. D.3 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
4 ngày 2022-05-09T07:02:38+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-09T07:03:39+00:00

  Đáp án:

  `A.4`

  Giải thích các bước giải:

  PT

  `MgCl_2+2NaOH->Mg(OH)_2+2NaCl`

  `Al_2(SO_4)_3+6NaOH->3Na_2SO_4+2Al(OH)_3`

  `Al(OH)_3+NaOH->NaAlO_2+2H_2O`

  `NaOH+HCl->NaCl+H_2O`

  0
  2022-05-09T07:03:54+00:00

  Đáp án: $A$

   

  Giải thích các bước giải:

  $1) MgCl_2$

  $MgCl_2+2NaOH\to Mg(OH)_2+2NaCl$

  $2) Al_2(SO_4)_3$

  $Al^{3+}$ tạo kết tủa $Al(OH)_3$ với $OH^-$, $Al(OH)_3+OH^-$ tạo $AlO_2^-$ do dư $OH^-$ nên $Al_2(SO_4)_3+NaOH$ có hai phản ứng xảy ra. 

  $Al_2(SO_4)_3+6NaOH\to 2Al(OH)_3+3Na_2SO_4$

  $Al(OH)_3+NaOH\to NaAlO_2+2H_2O$

  $3) HCl$

  $HCl+NaOH\to NaCl+H_2O$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )