Môn Hóa Học Lớp 12 Cho nước brom đến dư vào dung dịch anilin, thu được 165 gam kết tủa 2,4,6-tribromanilin. Biết , khối lượng anilin có trong dung dịch b

Question

Môn Hóa Học Lớp 12 Cho nước brom đến dư vào dung dịch anilin, thu được 165 gam kết tủa 2,4,6-tribromanilin. Biết , khối lượng anilin có trong dung dịch ban đầu là
A. 42,600 gam. B. 37,200 gam. C. 58,125 gam. D. 46,500 gam.
Giai ra chi tiet ro rang giup minh nha
thanks Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Skylar 17 phút 2022-09-18T22:13:06+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-18T22:14:30+00:00

  Đáp án:

   \(D\)

  Giải thích các bước giải:

   Phản ứng xảy ra:

  \({C_6}{H_5}N{H_2} + 3B{r_2}\xrightarrow{{}}{C_6}{H_2}B{r_3}N{H_2} + 3HBr\)

  Ta có:

  \({n_{{C_6}{H_2}B{r_3}N{H_2}}} = \frac{{165}}{{12.6 + 2 + 80.3 + 14 + 2}} = 0,5{\text{ mol}}\)

  \( \to {n_{{C_6}{H_5}N{H_2}}} = {n_{{C_6}{H_2}B{r_3}N{H_2}}} = 0,5{\text{ mol}}\)

  \( \to {n_{{C_6}{H_5}N{H_2}}} = 0,5.(12.6 + 5 + 14 + 2) = 46,5{\text{ gam}}\)

  0
  2022-09-18T22:14:55+00:00

  Đáp án:

  `D.46,500(g)`

  Giải thích các bước giải:

  `n_{C_6H_2Br_3NH_2}=\frac{165}{330}=0,5(mol)`

  Phương trình hóa học :

  `C_6H_5NH_2+3Br_2 \to C_6H_2Br_3NH_2↓+3HBr`

  Theo phương trình hóa học :

  `n_{C_6H_5NH_2}=n_{C_6H_2Br_3NH_2}=0,5(mol)`

  ` \to m_{C_6H_5NH_2}=0,5.93=46,5(g)`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )