Môn Hóa Học Lớp 12 CÓ 4 lọ hoá chất bị mất nhãn đựng riêng biệt 4 dung dich ko màu sau đây NH4CL, NACL, BACL2, NA2CO3 có thể sử dụng thuốc thử nào sau đây

Question

Môn Hóa Học Lớp 12 CÓ 4 lọ hoá chất bị mất nhãn đựng riêng biệt 4 dung dich ko màu sau đây NH4CL, NACL, BACL2, NA2CO3 có thể sử dụng thuốc thử nào sau đây để phân biệt các lọ dung dịch trên ? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kennedy 4 tháng 2022-11-22T10:23:03+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-11-22T10:24:24+00:00

  Cho dung dịch $H_2SO_4$ dư vào các chất. 

  – $BaCl_2$: có kết tủa trắng xuất hiện 

  $BaCl_2+H_2SO_4\to BaSO_4+2HCl$

  – $Na_2CO_3$: có khí không màu xuất hiện 

  $Na_2CO_3+H_2SO_4\to Na_2SO_4+CO_2+H_2O$

  – Còn lại không hiện tượng

  Cho giấy quỳ vào hai chất còn lại. Quỳ hoá đỏ là $NH_4Cl$, quỳ không đổi màu là $NaCl$

  0
  2022-11-22T10:24:32+00:00

  Đáp án:

  Quỳ tím

  Giải thích các bước giải:

  • sử dụng Quỳ tím nhận biết được BaCl2, NACL không đổi màu quỳ NH4CL làm quỳ chuyển đỏ NA2CO3 làm quỳ chuyển xanh

  • BaCL2 với NaCl thì bạn cho tác dụng ngược với NA2CO3 sẽ sinh ra kết tủa với BaCl2

  • còn NaCL thì không sinh kết tủa

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )