Môn Hóa Học Lớp 12 Có thể điều chế thuốc diệt nấm dung dịch 5% CuSO4, theo sơ đồ sau: CuS → CuO → CuSO4 a. Hãy viết phương trình hóa học của các phản ứng

Question

Môn Hóa Học Lớp 12 Có thể điều chế thuốc diệt nấm dung dịch 5% CuSO4, theo sơ đồ sau:
CuS → CuO → CuSO4
a. Hãy viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra?
b. Tính thể tích CuSO4 5% thu được từ 0,15 tấn nguyên liệu chứa 80% CuS. Hiệu suất của quá trình sản xuất là 80%. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Sarah 15 phút 2023-01-01T12:24:55+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2023-01-01T12:26:50+00:00

  Đáp án:

  Bạn tham khảo lời giải ở dưới nhé!!!

  Giải thích các bước giải:

  a,

  \(\begin{array}{l}
  2CuS + 3{O_2} \to 2CuO + 2S{O_2}\\
  CuO + {H_2}S{O_4} \to CuS{O_4} + {H_2}O
  \end{array}\)

  b,

  Em xem lại đề nhé!!!!

  Sao lại tính thể tích \(CuS{O_4}\)

  0
  2023-01-01T12:26:50+00:00

  Giải thích các bước giải:

  CuS → CuO → CuSO4

  a) Các phương trình phản ứng

  2CuS + 3O2 → 2CuO + 2SO2

  CuO + 2H2SO4 → CuSO4 + H2O

  b) Khối lượng CuS nguyên chất là : (0,15.80)/100 = 0,12 tấn

  CuS → CuSO4

  Cứ 96 gam → 160 gam

  Vậy 0,12 tấn → 0,2 tấn

  Do H = 80% nên khối lượng CuSO4 thực thu được (0,2.80)/100 = 0,16 tấn

  ⇒ Khối lượng dung dịch CuSO4 5% là :

  mdd=mct.100/C%=0,16.100/5=3,2 tấn

  #noycopy

  daichiennguoique18

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )