Môn Hóa Học Lớp 12 Điện phân dung dịch chứa a mol CuSO4 và b mol NaCl (với điện cực trơ, có màng ngăn xốp). Để dung dịch sau điện phân hòa tan MgO thì điề

Question

Môn Hóa Học Lớp 12 Điện phân dung dịch chứa a mol CuSO4 và b mol NaCl (với điện cực trơ, có màng ngăn xốp).
Để dung dịch sau điện phân hòa tan MgO thì điều kiện của a và b là Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kinsley 2 tháng 2022-03-23T03:50:42+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-03-23T03:52:20+00:00

  Đáp án:điều kiện b<2a

  nhớ cảm ơnvote 5

  Giải thích các bước giải:

  Tại catot: Cu2+: a mol; Na+: b mol;

  Cu2+ + 2e → Cu

     a   ⟶ 2a

  Hết Cu2+: 2H2O+2e→2OH+H2

  Tại anot: Cl: b mol; SO2−4: a mol; H2O

  2Cl→Cl2+2e

  b ⟶               b

  Hết Cl: 2H2O − 4e→4H++O2

  Vì dung dịch sau điện phân làm hòa tan MgO chứng tỏ ở catot Cl  hết trước Cu2+  ở anot, còn ở anot Cu2+ vẫn điện phân ⟹ 2a > b

   

  0
  2022-03-23T03:52:31+00:00

  Dung dịch sau điện phân hoà tan MgO nên dư $H^+$. 

  – Điện phân $CuSO_4$:

  $(-) Cu^{2+}+2e\to Cu$

  $(+) 2H_2O\to 4H^+ + O_2+4e$ 

  $n_{Cu^{2+}}=a\Rightarrow n_e=2a$

  $\Rightarrow n_{H^+}=2a$ 

  – Điện phân $NaCl$: 

  $(-) 2H_2O+2e\to H_2+2OH^-$ 

  $(+) 2Cl^-\to Cl_2+2e$

  $n_e=n_{Cl^-}=b$

  $\Rightarrow n_{OH^-}=b$

  $\to$ Để $H^+$ dư, $2a>b$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )