Môn Hóa Học Lớp 12 Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một amin no, mạch hở X (X có nguyên tử C nhỏ hơn 3) bằng oxi vừa đủ thu được 0,8 mol hỗn hợp Y gồm khí và hơ

Question

Môn Hóa Học Lớp 12 Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một amin no, mạch hở X (X có nguyên tử C nhỏ hơn 3) bằng oxi vừa đủ thu được 0,8 mol hỗn hợp Y gồm khí và hơi. Cho 22,5 gam X tác dụng với dung dịch HCl (dư), số mol HCl phản ứng là:
A. 0,8. B. 0,9. C. 0,85. D. 0,75. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Genesis 2 tuần 2022-05-07T05:03:50+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-07T05:05:31+00:00

  Đáp án:

   \(B\)

  Giải thích các bước giải:

   Gọi công thức của amin \(X\) có dạng \(C_nH_{2n+2+k}N_k\)

  Đốt cháy \(X\)

  \({C_n}{H_{2n + 2 + k}}{N_k} + (1,5n + 0,5 + 0,5k){O_2}\xrightarrow{{{t^o}}}nC{O_2} + (n + 1 + 0,5k){H_2}O+0,5kN_2\)

  Ta có:

  \({n_{C{O_2}}} = 0,1n;{n_{{H_2}O}} = 0,1(n + 1 + 0,5k);{n_{{N_2}}} = 0,1.0,5k = 0,05k\)

  \( \to {n_{C{O_2}}} + {n_{{H_2}O}} + {n_{{N_2}}} = 0,1n + 0,1(n + 1 + 0,5k) + 0,05k = 0,8\)

  \( \to 0,2n + 0,1k = 0,7\)

  Vì \(X\) có số nguyên tử nhỏ hơn $3$ nên thay các giá trị \(n=1;2\)

  Với \(n=1 \to k=5\) không tồn tại chất này.

  Với \(n=2 \to k=3\) suy ra \(X\) là \(C_2H_9N_3\)

  Cho \(X\) tác dụng với \(HCl\)

  \({C_2}{H_9}{N_3} + 3HCl\xrightarrow{{}}{C_2}{H_{12}}{N_3}Cl\)

  Ta có:

  \({n_X} = \dfrac{{22,5}}{{12.2 + 9 + 14.3}} = 0,3{\text{ mol}} \\\to {{\text{n}}_{HCl}} = 3{n_X} = 0,9{\text{ mol}}\)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )