Môn Hóa Học Lớp 12 Đốt cháy hoàn toàn 1 este đơn chức, mạch hở X (phân tử có số liên kết pi nhỏ hơn 3), thu được thể tích khí CO2 bằng 6/7 thê3 tích O2 đã

Question

Môn Hóa Học Lớp 12 Đốt cháy hoàn toàn 1 este đơn chức, mạch hở X (phân tử có số liên kết pi nhỏ hơn 3), thu được thể tích khí CO2 bằng 6/7 thê3 tích O2 đã phản ứng. Cho m gam X tác dụng hoàn toàn với 200ml dd KOH 0,7M thu được dd Y. Cô cạn Y thu được 12,88 gam chất rắn khan. Giá trị của m là:
A. 10,56
B. 7,20
C. 8,88
D. 6,66 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
1 năm 2022-04-07T14:58:25+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-04-07T14:59:28+00:00

  Đặt CT của X là CxHyOz
  CxHyOz + (x + 0,25y – 0,5z)O2 → xCO2 + 0,5yH2O
  Theo đề    6nO2=7nCO2 

  ⇒ 6(x + 0,25y – 0,5z) = 7x
  ⇒ 3y – 2x = 12
  Do số pi trong X
  ⇒ ta thấy cặp x = 3, y = 6 thỏa mãn
  ⇒ X là C3H6O2
  nKOH = 0,14 mol.
  m tăng = m muối – m KOH = 5,04 g (x là số mol este phản ứng)
  + Nếu X là HCOOC2H5 ⇒ 28x = 5,04 ⇒ x = 0,18 mol > 0,14 mol (L)

  + Nếu X là CH3COOCH3 ⇒ 42x = 5,04 ⇒ x = 0,12 mol
  ⇒ m = 8,88g

    Chọn C.8,88

  0
  2022-04-07T14:59:44+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  mon-hoa-hoc-lop-12-dot-chay-hoan-toan-1-este-don-chuc-mach-ho-phan-tu-co-so-lien-ket-pi-nho-hon

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )