Môn Hóa Học Lớp 12 đốt cháy hoàn toàn 7,4g esteX no đơn chức mạch hở thu đc 5,4g nước .cũng 7,4 g X nói trên phản ứng với dung dịch NaOH được 3,2g ancol

Question

Môn Hóa Học Lớp 12 đốt cháy hoàn toàn 7,4g esteX no đơn chức mạch hở thu đc 5,4g nước .cũng 7,4 g X nói trên phản ứng với dung dịch NaOH được 3,2g ancol Y và m gam muối Z. giá trị của m là
Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Reagan 4 ngày 2022-05-09T06:19:53+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-09T06:21:28+00:00

  Gọi ct este X no đơn chức mạch hở: CnH2nO2

  PT đốt cháy CnH2nO2 –> nCO2 + nH2O

  $\frac{0,3}{n}$ <-------- 0,3

  =>Meste= $\frac{7,4}{14n+32}$ =$\frac{0.3}{n}$

  =>n=3=>C3H6O2

  =>n(este)=0,1(mol)

  n(ancol)=n(muối)=n(este)

  BTKL:m(muối)=m(este)+m(NaOHpư)-m(ancol)=7.4+0,1.40-3,2=8,2(g)

  0
  2022-05-09T06:21:41+00:00

  Đáp án:

  nH20= 0,3 suy ra nC02=0,3

  btkl mO =7,4- 0,3.2-0,3.12=3,2 suy ra n0=0,2

  nX=0,1 MX= 7,4\0,1=74

  ancol la CH30H suy ra CH3COOCH3

  Giải thích các bước giải:

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )