Môn Hóa Học Lớp 12 đun nóng 14,68 g hỗn hợp gồm metyl axetat và phenyl fomat với đ naoh dư , thấy lượng naoh phản ứng là 9,2 g, thu được m g muối. tính m

Question

Môn Hóa Học Lớp 12 đun nóng 14,68 g hỗn hợp gồm metyl axetat và phenyl fomat với đ naoh dư , thấy lượng naoh phản ứng là 9,2 g, thu được m g muối. tính m
Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kinsley 24 phút 2022-05-14T13:04:11+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-14T13:05:23+00:00

  Gọi x là nC3H6O2, y là nHCOOC6H5

  PTHH: NaOH + CH3COOCH3 → CH3COONa + CH3OH
              x                   x                     x

  HCOOC6H5+2NaOH–>C6H5ONa+HCOONa+H20

  y                     2y                 y                 y

  Lập hệ PT: 74x+122y=14,68

                    x+2y=9,2/ 40

  –>x=0,05  , y=0,09

  m muối=mCH3COONa+mC6H5ONa+mHCOONa

  =0,05. 82+0,09. 116+0,09. 68

  =20,66g

  0
  2022-05-14T13:06:08+00:00

  Đáp án:

  $20,66$

  Giải thích các bước giải:

  Bạn xem chi tiết trong hình!

  mon-hoa-hoc-lop-12-dun-nong-14-68-g-hon-hop-gom-metyl-aetat-va-phenyl-fomat-voi-d-naoh-du-thay-l

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )