Môn Hóa Học Lớp 12 Este X được tạo thành từ etylen glicol và hai axit cacboxylic đơn chức (trong phân tử số nguyên tử cacbon nhiều hơn số nguyên tử oxi là

Question

Môn Hóa Học Lớp 12 Este X được tạo thành từ etylen glicol và hai axit cacboxylic đơn chức (trong phân tử số nguyên tử cacbon nhiều hơn số nguyên tử oxi là 1). Cho m gam X tác dụng hết với dung dịch NaOH (lấy dư 20% so với lượng phản ứng) rồi chưng cất dung dịch, thu được 19,75 gam rắn khan. Giá trị của m là? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Alice 7 ngày 2022-01-11T00:26:53+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-11T00:28:29+00:00

  Đáp án:

  $m≈15,705g$

  Giải thích các bước giải:

   X là este tạo bởi 2 axit đơn chức và 1 ancol 2 chức ⇒ X là este 2 chức ⇒ X chứa 4 nguyên tử O trong phân tử

  X có số C lớn hơn số H 1 nguyên tử ⇒ X có 5C ⇒ CT của X là: $HCOO-C_2H_4-OOCCH_3$

  $n_X=a ⇒n_{NaOH\ pư}=2a⇒n_{NaOH\ dư}=2a.0,2=0,4a$

  $m_{Chất\ rắn}=m_{muối}+m_{NaOH\ dư}=m_{HCOONa}+m_{CH_3COONa}+m_{NaOH\ dư}\\19,75=68a+82a+40.0,4a⇒a=\dfrac{79}{664}⇒m=a.132≈15,705g$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )