Môn Hóa Học Lớp 12 Este T đơn chức, mạch hở, phân tử có chứa 2 liên kết π. Đốt cháy hoàn toàn m gam T cần vừa đủ 2,688 lít khí O2 (đktc). Hấp thụ toàn bộ

Question

Môn Hóa Học Lớp 12 Este T đơn chức, mạch hở, phân tử có chứa 2 liên kết π. Đốt cháy hoàn toàn m gam T cần vừa đủ 2,688 lít khí O2 (đktc). Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào 1 lít dung dịch Ba(OH)2 0,06M, tạo thành 3,94 gam kết tủa; lọc kết tủa, đun nóng phần nước lọc lại xuất hiện kết tủa. Phân tử khối của T là
A. 72
B. 86
C. 88
D. 100 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Liliana 1 tuần 2022-05-07T04:32:35+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-07T04:33:58+00:00

  Ba(OH)2 + CO2 -> BaCO3 + 2H2O

    0.02  <-    0.02  <-   0.02

  Ba(OH)2 + 2CO2 -> Ba(HCO3)2

   0.04   ->     0.08

  nBa(OH)2 = 0.06 mol.

  Vì đun nóng dd vẫn xuất hiện kết tủa => dd có chứa Ba(HCO3)2

  theo phương trình nCO2 = 0.1 mol

  nO2 = 0.12 mol

  Gọi nH2O = a mol

  nT = 0.1 – a

  Bảo toàn Oxi :

  =>(0.1 – a) x 2 + 0.12 x 2 = 0.1 x 2 + a

  => a = 0.08 mol = nT

  bảo toàn khối lượng: m + 0.12 x 32 = 0.1 x 44 + 0.08 x 18 => m = 2 g

  M T = 2/0.02 = 100

  0
  2022-05-07T04:34:04+00:00

  Bạn xem hình

  mon-hoa-hoc-lop-12-este-t-don-chuc-mach-ho-phan-tu-co-chua-2-lien-ket-dot-chay-hoan-toan-m-gam-t

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )