Môn Hóa Học Lớp 12 giải thích giúp tui với nhé

Question

Môn Hóa Học Lớp 12 giải thích giúp tui với nhé Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-hoa-hoc-lop-12-giai-thich-giup-tui-voi-nhe

in progress 0
Amara 1 ngày 2022-01-14T18:24:18+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-14T18:25:25+00:00

  Đáp án: $B$

   

  Giải thích các bước giải:

  (1) Sai. Hidro hoá glucozơ, fructozơ thu được sản phẩm là sobitol (ancol mạch thẳng dài 6 chức). Axit gluconic có được nhờ việc oxi hoá nhóm anđehit của glucozơ thành nhóm cacboxyl (bằng nước brom, $AgNO_3/NH_3$)

  (2) Đúng

  (3) Đúng. Thuỷ phân xenlulozơ n mắt xích thu được n phân tử glucozơ.

  (4) Đúng

  (5) Đúng. Tinh bột là chất rắn vô định hình, màu trắng. Bình thường không tan trong nước lạnh nhưng tan trong nước nóng tạo hồ tinh bột.

  (6) Sai. Amilozơ mạch thẳng.

  0
  2022-01-14T18:26:00+00:00

  (1) sai vì tạo sobitol PTHH: C6H12O6+H2->C6H14O6

  (2) Đúng vì glucozo và fructozo đều là các momo saccarit

  (3) Đúng vì xenlulozo được cấu tạo từ các Glucozo 

  (4) Đúng vì theo cấu tạo của saccarozo

  (5) Đúng vì đó thuộc phần định nghĩa của tinh bột

  (6) Sai vì chỉ có amilozo có cấu trúc mạch thẳng dài không phân nhánh còn aminopectin  có cấu trúc mạch phân nhánh

  Vậy câu đúng là (2), (3), (4). (5) Nên có 4 phát biểu đúng

  -> CHỌN B

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )