Môn Hóa Học Lớp 12 giup em voi a em cam on a

Question

Môn Hóa Học Lớp 12 giup em voi a
em cam on a Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-hoa-hoc-lop-12-giup-em-voi-a-em-cam-on-a

in progress 0
Melody 4 tháng 2022-08-23T03:50:32+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-23T03:51:32+00:00

  Đáp án:

   3: $AgNO_3,HNO_3,H_2SO_4$

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  Fe + 2HCl \to FeC{l_2} + {H_2}\\
  Fe + 2AgN{O_3} \to Fe{(N{O_3})_2} + 2Ag\\
  Fe{(N{O_3})_2} + AgN{O_3} \to Fe{(N{O_3})_3} + Ag\\
  Fe + Cu{(N{O_3})_2} \to Fe{(N{O_3})_2} + Cu\\
  Fe + 4HN{O_3} \to Fe{(N{O_3})_3} + NO + 2{H_2}O\\
  2Fe + 6{H_2}S{O_4} \to F{e_2}{(S{O_4})_3} + 3S{O_2} + 6{H_2}O
  \end{array}\)

  0
  2022-08-23T03:51:49+00:00

  Đáp án:3 trường hợp

   

  Giải thích các bước giải:

   Ah no3. Hno3.  H2so4

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )