Môn Hóa Học Lớp 12 Giúp mình câu 50 nhé.

Question

Môn Hóa Học Lớp 12 Giúp mình câu 50 nhé. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-hoa-hoc-lop-12-giup-minh-cau-50-nhe

in progress 0
Iris 3 tuần 2022-05-09T05:12:50+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-09T05:14:03+00:00

  Bạn tham khảo bài.

  *

  *

  $D.$ $18,24$ $(g)$

  mon-hoa-hoc-lop-12-giup-minh-cau-50-nhe

  0
  2022-05-09T05:14:13+00:00

  Đáp án: $D$

   

  Giải thích các bước giải:

  Chất rắn sau phản ứng: $Fe$, $Al_2O_3$

  $n_{H_2}=\dfrac{4,032}{22,4}=0,18(mol)$

  Bảo toàn e: $2n_{Fe}=2n_{H_2}$

  $\to n_{Fe}=0,18(mol)$

  Bảo toàn $Fe$: $n_{Fe_3O_4}=\dfrac{n_{Fe}}{3}=0,06(mol)$

  Bảo toàn $O$:

  $3n_{Al_2O_3}=4n_{Fe_3O_4}\to n_{Al_2O_3}=0,08(mol)$

  Bảo toàn $Al$:

  $n_{Al}=2n_{Al_2O_3}=0,16(mol)$

  $\to m^0_{hh}=0,16.27+0,06.232=18,24g$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )