Môn Hóa Học Lớp 12 H2nch2ch2cooh Ch3ch2nh2ch2cooh Ch3ch(ch3)ch2nh2cooh Ch3ch2ch(nh2)ch2cooh* Tên gọi,

Question

Môn Hóa Học Lớp 12 H2nch2ch2cooh
Ch3ch2nh2ch2cooh
Ch3ch(ch3)ch2nh2cooh
Ch3ch2ch(nh2)ch2cooh*
Tên gọi, Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Eva 1 năm 2022-04-07T23:55:03+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-04-07T23:56:40+00:00

  Đáp án:

  H2NCH2CH2COOH: 3-aminopropanoic

  CH3CH2(NH2)CH2COOH: 3-aminobutanoic

  CH3CH(CH3)CH2(NH2)COOH: 3-amino-3-metylbutanoic

  CH3CH2CH2CH(NH2)COOH: 2-aminopentanoic

  Giải thích các bước giải:

  – Chọn mạch chính là mạch C dài nhất chứa nhóm COOH

  – Tên thay thế của amino axit = vị trí nhóm NH2 + amino + vị trí nhánh + tên nhánh + tên mạch chính (đuôi oic)

  H2NCH2CH2COOH: 3-aminopropanoic

  CH3CH2(NH2)CH2COOH: 3-aminobutanoic

  CH3CH(CH3)CH2(NH2)COOH: 3-amino-3-metylbutanoic

  CH3CH2CH2CH(NH2)COOH: 2-aminopentanoic

  0
  2022-04-07T23:56:44+00:00

  Đáp án:

  H2NCH2CH2COOH

  → 3-aminopropanoic

  CH3CH2(NH2)CH2COOH

  → 3-aminobutanoic

  CH3CH(CH3)CH2(NH2)COOH

  → 3-amino-3-metylbutanoic

  CH3CH2CH2CH(NH2)COOH

  → 2-aminopentanoic

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )