Môn Hóa Học Lớp 12 Ion Na+ có tồn tại hay không, nếu ta thực hiện các phản ứng hóa học sau: a. NaOH tác dụng với dung dịch HCl. b. NaOH tác dụng với dung

Question

Môn Hóa Học Lớp 12 Ion Na+ có tồn tại hay không, nếu ta thực hiện các phản ứng hóa học sau:
a. NaOH tác dụng với dung dịch HCl.
b. NaOH tác dụng với dung dịch CuCl2.
c. Phân hủy NaHCO3 bằng nhiệt.
d. Điện phân NaOH nóng chảy.
e. Điện phân dung dịch NaOH.
g. Điện phân NaCl nóng chảy. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Emery 3 ngày 2022-05-09T12:18:10+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-09T12:19:25+00:00

  Đáp án:

  a) Có tồn tại ion Na+

   b) Có tồn tại ion Na+

  c) Có tồn tại ion Na+

  d) Không tồn tại ion Na+

  e) Có tồn tại ion Na+

  g) Không tồn tại ion Na+

  Giải thích các bước giải:

   a) Vì khi cho NaOH tác dụngvới dung dịch HCl theo PTHH:

  NaOH + HCl → NaCl + H2O.

   b) Vì khi NaOH tác dụng với dung dịch CuCl2 thì ta thấy đây là phản ứng trao đổi :

  2NaOH + CuCl2 → 2NaCl + Cu(OH)2

   c) Vì khi phân hủy  NaHCO3  bằng nhiệt thì NaHCO3 kém bền với nhiệt:

  2NaHCO3 → Na2CO3 + H2O + CO2

   d) Vì khi điện phân NaOH nóng chảy Na+ bị khử:

  4NaOH → 4Na + O2 + 2H2O

   e) Vì khi điện phân dung dịch NaOH , cũng có nghĩa là điện phân nước trong dung dịch NaOH: 2H2O → 2H2 + O2

   g) Vì khi điện phân NaCl nóng chảy thì ion Na+ sẽ bị khử :

  2NaCl → 2Na + Cl2

  Học giỏi @!@

  0
  2022-05-09T12:19:29+00:00

  a, Có tồn tại ion Na+

  b, Có tồn tại ion Na+

  c, Có tồn tại ion Na+

  d, Không tồn tại ion Na+

  e, Có tồn tại ion Na+

  g, Không tồn tại ion Na+

  Giải thích :

  a) NaOH + HCl → NaCl + H2O.

  b,2NaOH + CuCl2 → 2NaCl + Cu(OH)2

  c) 2NaHCO3 → Na2CO3 + H2O + CO2

  d) 4NaOH → 4Na + O2 + 2H2O

  e) NaOH: 2H2O → 2H2 + O2

  g) 2NaCl → 2Na + Cl2

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )