Môn Hóa Học Lớp 12 Khi đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm glucozo và tinh bột bằng lượng vừa đủ O2, thu được 1,2 mol CO2 và 20,16 gam H2O. Phần trăm

Question

Môn Hóa Học Lớp 12 Khi đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm glucozo và tinh bột bằng lượng vừa đủ O2, thu được 1,2 mol CO2 và 20,16 gam H2O. Phần trăm khối lượng của glucozo trong X là? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ella 1 tuần 2022-05-07T05:30:26+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-07T05:32:04+00:00

  Đáp án: $62,5\%$

   

  Giải thích các bước giải:

  Quy đổi $X$: $C_6H_{12}O_6$ ($x$ mol), $C_6H_{10}O_5$ ($y$ mol)

  Bảo toàn $C$: $6x+6y=1,2$ 

  $n_{H_2O}=\dfrac{20,16}{18}=1,12(mol)$

  Bảo toàn $H$: $6x+5y=1,12$

  Giải hệ ta có: $x=0,12; y=0,08$

  $\%m_{C_6H_{12}O_6}=\dfrac{0,12.180.100}{0,12.180+0,08.162}=62,5\%$

  0
  2022-05-07T05:32:07+00:00

  Đáp án:`62,5%`

   

  Giải thích các bước giải:

  `n_(H_2O)=(20,16)/18=1,12mol`

  `C_6H_12O_6+6O_2->6CO_2+6H_2O`

  `0,12………………….0,72`

  `C_6H_10O_5+6O_2->6CO_2+5H_2O`

  `0,08…………………..0,48`

  Nhận xét: Khi đốt Glucozo thì `n_(CO_2)=n_(H_2O)` còn khi đốt tinh bột thì `n_(CO_2)>n_(H_2O)`

  Nên số mol chênh lệch giữa `CO_2` và `H_2O` chính là số mol của tinh bột.

  `n_(CO_2)-n_(H_2O)=1,2-1,12=0,08mol`

  `mX=0,12.180+0,08.162=34,56g`

  `%m_(C_6H_12O_6)=(0,12.180.100)/(34,56)=62,5%`

  Mik giải thích thêm về số mol trên PTHH nhé:

  Ta có số mol tinh bột là 0,08 nên sinh ra lượng `CO_2` là 0,48mol

  Nên lượng `CO_2` còn lại là:`1,2-0,48=0,72mol` và số mol này chính là lượng `CO_2` sinh ra khi thực hiện phản ứng đốt cháy glucozo. Từ CO2 suy ra số mol Glu.

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )