Môn Hóa Học Lớp 12 X là dung dịch anilin trong benzen. Đốt cháy hết 17,1 gam X cần 34,16 lit O2 (đktc). Phần trăm số mol anilin trong X là?

Question

Môn Hóa Học Lớp 12 X là dung dịch anilin trong benzen. Đốt cháy hết 17,1 gam X cần 34,16 lit O2 (đktc). Phần trăm số mol anilin trong X là? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Melody 3 tuần 2022-05-06T19:44:45+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-06T19:46:08+00:00

  Đáp án:

   \(n_{C_6H_7N}=0,1 \text{ mol}\)

  Giải thích các bước giải:

   Gọi số mol \(C_6H_6;C_6H_7N\) trong hỗn hợp lần lượt là \(x;y\)

  \( \to 78x + 93y = 17,1{\text{ gam}}\)

  Đốt cháy hỗn hợp

  \(2{C_6}{H_6} + 15{O_2}\xrightarrow{{{t^o}}}12C{O_2} + 6{H_2}O\)

  \(4{C_6}{H_7}N + 31{O_2}\xrightarrow{{{t^o}}}24C{O_2} + 14{H_2}O + 2{N_2}\)

  Ta có:

  \({n_{{O_2}}} = \frac{{34,16}}{{22,4}} = 1,525{\text{ mol}}\)

  \( \to {n_{{O_2}}} = \frac{{15}}{2}{n_{{C_6}{H_6}}} + \frac{{31}}{4}{n_{{C_6}{H_7}N}} = 7,5x + 7,75y = 1,525\)

  Giải được:

  \(x=y=0,1\)

  0
  2022-05-06T19:46:37+00:00

  Đáp án:

  $50\%$

  Giải thích các bước giải:

  $n_{O_2}=\dfrac{34,16}{22,4}=1,525(mol)$

  Hỗn hợp $X$ gồm anilin $C_6H_7N$ ($x$ mol), benzen ($C_6H_6$) ($y$ mol)

  $\to 93x+78y=17,1$ 

  Bảo toàn $C$: $n_{CO_2}=6x+6y(mol)$

  Bảo toàn $H$: $n_{H_2O}=3,5x+3y(mol)$

  Bảo toàn $O$:

  $2(6x+6y)+3,5x+3y=1,525.2$ 

  Giải hệ ta có: $x=y=0,1$

  $\to \%n_{C_6H_7N}=50\%$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )