Môn Hóa Học Lớp 12 mn ơi khoanh giúp mình vs ạ Câu 17. TN1: Khi sục khí CO2 ( dư) vào dung dịch Ca(OH)2 . TN2: Khi cho NaOH vào dung dịch Ca(HCO3). Chọ

Question

Môn Hóa Học Lớp 12 mn ơi khoanh giúp mình vs ạ
Câu 17. TN1: Khi sục khí CO2 ( dư) vào dung dịch Ca(OH)2 . TN2: Khi cho NaOH vào dung dịch Ca(HCO3).
Chọn câu đúng:
A. TN1: Tạo tủa, sau đó tủa tan ; TN2: chỉ tạo tủa.
B. TN1 và TN2: chỉ có tự tạo tủa.
C. TN1: Tạo tủa, sau đó tủa tan ; TN2: tạo kết tủa và có khí thóat ra.
D. TN1, và TN2: tạo tủa và sau đó tủa tan.
Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Luna 2 tháng 2022-03-29T01:52:04+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-03-29T01:53:21+00:00

  Đáp án:

  Câu 17:

  TN1: Khi sục khí CO2 ( dư) vào dung dịch Ca(OH)2 .

  TN2: Khi cho NaOH vào dung dịch Ca(HCO3) 

  A. TN1: Tạo tủa, sau đó tủa tan ; TN2: chỉ tạo tủa.

  $CO2 + Ca(OH)2 –> CaCO3 ↓ + H2O$

  $CaCO3 + CO2 + H2O –> Ca(HCO3)2

  $2NaOH + Ca(HCO3)2 –> CaCO3 ↓ + Na2CO3 + 2H2O$

  * Nhớ cho mình cảm ơn với hay nhất nha bạn.

  0
  2022-03-29T01:53:57+00:00

  Chọn A.  

  – TN1:

  $Ca(OH)_2+ CO_2 \rightarrow CaCO_3 \downarrow + H_2O$

  $CaCO_3+ CO_2+ H_2O \rightarrow Ca(HCO_3)_2$ 

  – TN2: 

  $Ca(HCO_3)_2+ 2NaOH \rightarrow CaCO_3 \downarrow Na_2CO_3+ 2H_2O$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )