Môn Hóa Học Lớp 12 Nhiệt độ sôi được sắp xếp theo chiều tăng dần là ? A. C2H6< HCOOCH3< C2H5OH < CH3COOH​ ​ B. C2H6< C2H5OH < HC

Question

Môn Hóa Học Lớp 12 Nhiệt độ sôi được sắp xếp theo chiều tăng dần là ?
A. C2H6< HCOOCH3< C2H5OH < CH3COOH​ ​ B. C2H6< C2H5OH < HCOOCH3< CH3COOH ​C. CH3COOH< HCOOCH3< C2H5OH

in progress 0
Valentina 2 ngày 2022-09-18T04:15:40+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-18T04:16:52+00:00

  Chúc em học tốt
  #senku
  mon-hoa-hoc-lop-12-nhiet-do-soi-duoc-sap-ep-theo-chieu-tang-dan-la-a-c2h6-hcooch3-c2h5oh-ch3cooh

  0
  2022-09-18T04:17:28+00:00

  Đáp án:

  `A.`

  Giải thích các bước giải:

  Ta có : Nhiệt độ sôi giảm dần theo dãy 

  Axit `>` Ancol `>` Amin `>` Este `>` Xeton `>` Andehit `>` Ete `>C_{x}H_{y}`

  ` \toC_2H_6 < HCOOCH_3<C_2H_5OH < CH_3COOH`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )