Môn Hóa Học Lớp 12 phản ứng thuỷ phân este ch3ch2cooch3 trong môi trường kiềm gọi là phản ứng gì?

Question

Môn Hóa Học Lớp 12 phản ứng thuỷ phân este ch3ch2cooch3 trong môi trường kiềm gọi là phản ứng gì? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Valerie 3 tuần 2022-05-06T18:07:22+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-06T18:08:54+00:00

  Đáp án+ Giải thích các bước giải:

  Phản ứng thủy phân este CH3CH2COOCH3 trong môi trường kiềm gọi là phản ứng etyll axetat

  0
  2022-05-06T18:09:07+00:00

   phản ứng thuỷ phân este ch3ch2cooch3 trong môi trường kiềm gọi là phản ứng gì?

  => PHẢN ỨNG etyl axetat

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )