Môn Hóa Học Lớp 12 rường hợp nào sau đây được coi là không khí sạch? A. Không khí chứa 78% N2, 21% O2, 1% hỗn hợp CO2, H2O, H2. B. Không khí chứa 78% N2,

Question

Môn Hóa Học Lớp 12 rường hợp nào sau đây được coi là không khí sạch?
A. Không khí chứa 78% N2, 21% O2, 1% hỗn hợp CO2, H2O, H2.
B. Không khí chứa 78% N2, 18% O2, 4% hỗn hợp CO2, SO2, HCl
C. Không khí chứa 78% N2, 20% O2, 2% hỗn hợp CH4, bụi và CO2
D. Không khí chứa 78% N2, 16% O2, 3% hồn hợp CO2, 1% CO, 1% SO2
Trường hợp nào sau đây được coi là nước không bị ô nhiễm?
A. Nước ruộng lúa có chứa khoảng 1% thuốc trừ sâu và phân bón hóa học.
B. Nước thải nhà máy có chứa nồng độ lớn các ion kim loại nặng như Pb2+, Cd2+, Hg2+, Ni2+.
C. Nước thải từ bệnh viện, khu vệ sinh chứa các vi khuẩn gây bệnh.
D. Nước sinh hoạt từ các nhà máy nước hoặc nước giếng khoan không chứa các độc tố như asen, sắt… quá mức cho phép Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Arya 2 tháng 2022-03-15T05:32:28+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-03-15T05:34:00+00:00

  Chọn A vì N2 sẽ  chiếm 78% tức gần 4/5, O2 sẽ chiếm gần 1/5 

  Theo biểu đồ vòng tròn biểu diễn các khí trên Trái đất thì N2 chiếm 78%, O2 chiếm 21% còn lại là các khí khác chiếm thể tích không đáng kể

  2) D 

  Tuy chỉ chiếm 1% nhưng sẽ gây ô nhiễm môi trường đất tích tụ lâu ngày làm đất bị biến chất.

  Câu B sai vì nồng độ kim loại nặng trong nước quá cao

  Câu C sai vì nước thải ở bệnh viện sẽ chứa nhiều vi khuẩn gây bệnh chứa nhiều độc tố từ vi khuẩn  nên không thể xem là nước sạch

  Câu D đúng vì do không chứa độc tố hoặc có chứa phần trăm rất nhỏ phù hợp với quy định nhà nước.

   

  0
  2022-03-15T05:34:21+00:00

  $Làm$

  Trường hợp nào sau đây được coi là không khí sạch?

  A. Không khí chứa 78% N2, 21% O2, 1% hỗn hợp CO2, H2O, H2.

  B. Không khí chứa 78% N2, 18% O2, 4% hỗn hợp CO2, SO2, HCl

  C. Không khí chứa 78% N2, 20% O2, 2% hỗn hợp CH4, bụi và CO2

  D. Không khí chứa 78% N2, 16% O2, 3% hồn hợp CO2, 1% CO, 1% SO2

  (N2 sẽ  chiếm 78% tức gần 4/5, O2 sẽ chiếm gần 1/5)

  Trường hợp nào sau đây được coi là nước không bị ô nhiễm?

  A. Nước ruộng lúa có chứa khoảng 1% thuốc trừ sâu và phân bón hóa học.

  B. Nước thải nhà máy có chứa nồng độ lớn các ion kim loại nặng như Pb2+, Cd2+, Hg2+, Ni2+.

  C. Nước thải từ bệnh viện, khu vệ sinh chứa các vi khuẩn gây bệnh.

  D. Nước sinh hoạt từ các nhà máy nước hoặc nước giếng khoan không chứa các độc tố như asen, sắt… quá mức cho phép

  (ko chứa độc tố hoặc có lượng đọc tố rất nhỏ có thể cho phép.)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )