Môn Hóa Học Lớp 12 Thể tích nước brom 3%(d=1,3 g/ml )cần dùng điều chế 4.4gam kết tủa 2,,4,6-tribrom anilin là?

Question

Môn Hóa Học Lớp 12 Thể tích nước brom 3%(d=1,3 g/ml )cần dùng điều chế 4.4gam kết tủa 2,,4,6-tribrom anilin là? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Eva 4 tháng 2022-01-13T07:38:31+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-13T07:40:02+00:00

  Đáp án:

  $V=164,1\ ml$

  Giải thích các bước giải:

  PTHH: $C_6H_5NH_2 + 3 Br_2\to C_6H_2Br_3NH_2↓ + 3 HBr $          (1)

  Theo PTHH (1) ta có:

  $n_{Br_2}=3n_{↓}=3.\dfrac{ 4,4}{330}=0,04\ mol→m_{Br_2} = 6,4\ gam$

  $⇒m_{dd\ Br_2}  = \dfrac{ 6,4.100}3=213,33\ l$

  $⇒V_{dd\ Br_2\ 3\%} = \dfrac{m_{dd\ Br_2}} D = \dfrac{213,33}{1,3} = 164,1\ (ml)$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )