Môn Hóa Học Lớp 12 Thủy phân este 1 este trong mt kiềm thu đc 1 muối natri có khối lượng bằng 41/37 khối lượng este. Khi làm bay hơi 7,4g este thì thể tíc

Question

Môn Hóa Học Lớp 12 Thủy phân este 1 este trong mt kiềm thu đc 1 muối natri có khối lượng bằng 41/37 khối lượng este. Khi làm bay hơi 7,4g este thì thể tích hơi của nó đúng thể tích 3,2g O2 cùng đk. CTCT của este có thể là
A. CH3COOC2H5
B. CH3COOCH3
C. HCOOC2H5
D. HCOOCH3 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Isabelle 12 tháng 2022-04-08T13:25:30+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-04-08T13:26:47+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   $B.CH_3COOCH_3$

  @hoangminh

  #ourteam

  0
  2022-04-08T13:26:56+00:00

  Đáp án:

  $CH_3COOCH_3$

  Giải thích các bước giải:

  $n_{O_2} = \dfrac{3,2}{32} = 0,1(mol)$
  $⇒ M_{este} = \dfrac{7,4}{0,1} =74$

  Coi $m_{este} = 74\ gam ⇒ m_{muối} = 74.\dfrac{41}{37}=82(gam)$

  Gọi CTCT của este là $RCOOR’$

  Ta có :

  $n_{este} = \dfrac{74}{74} = 1(mol)$
  $RCOOR’ + NaOH \to RCOONa + H_2O$
  Theo PTHH :

  $n_{muối} = n_{este} = 1(mol)$
  Suy ra :

  $M_{muối} = R + 67 = \dfrac{82}{1} =82$

  $⇒ R = 15(-CH_3)$

  $M_{este} = R + 44 + R’ = 15 + 44 + R’ = 74$

  $⇒ R’ = 15(-CH_3)$
  Vậy CTCT của este : $CH_3COOCH_3$
  → Đáp án B

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )