Môn Hóa Học Lớp 12 Tổng số miligam KOH để trung hòa hết lượng axit tự do và xà phòng hóa hết lượng este trong 1 gam chất béo gọi là chỉ số xà phòng hóa củ

Question

Môn Hóa Học Lớp 12 Tổng số miligam KOH để trung hòa hết lượng axit tự do và xà phòng hóa hết lượng este trong 1 gam chất béo gọi là chỉ số xà phòng hóa của chất béo. Tính chỉ số xà phòng hóa của mẫu chất béo có chỉ số axit bằng 7 chứa tristearoylglixerol còn lẫn một lượng axit stearic. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ruby 1 năm 2022-03-22T01:42:29+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-03-22T01:43:35+00:00

  Đáp án:

  Chỉ số axit của mẫu chất béo tristearoylglixerol trên là 7. Nghĩa là cần 7mg KOH (= 0,007g KOH) trung hòa axit tự do trong 1 g chất béo

  ⇒ $n_{KOH}$ = $\frac{ 0,007}{56}$ = 0,125.$10^{-3}$ mol

  ⇒ naxit stearic = $n_{KOH}$ = 0,125.$10^{-3}$ mol

  (axit stearic: $C_{17}$ $H_{35}$COOH ) ⇒ maxit stearic = 0,125.$10^{-3}$. 284 = 35,5.$10^{-3}$g

  ⇒ Lượng tristearoylglixerol ( $C_{17}$ $H_{35}$COOH)3$C_{3}$ $H_{5}$ có trong 1g chất béo là: 1- 35,5.$10^{-3}$ = 0,9645 g

  $n_{C_{17}H_{35}COOH}$ = $\frac{0,9645}{890}$ = 1,0837.$10^{-3}$ mol

  Phương trình hóa học

  $C_{17}$ $H_{35}$COOH)3$C_{3}$ $H_{5}$ + 3KOH → 3$CH_{17}$ $H_{35}$COOK + $C_{3}$ $H_{5}$ $(OH)_{3}$

  ⇒ $n_{KOH}$ = 3. n(C17H35COO)3$C_{3}$ $H_{5}$ = 3. 1,0837.10-3 = 3,2511.10-3 mol

  Số g KOH tham gia xà phòng hóa = 3,2511.10-3. 56 ≈ 182.10-3g = 182mg

  Chỉ số xà phòng hóa của chất béo tristearoylixerol là 182 + 7 = 189

  0
  2022-03-22T01:44:00+00:00

  Đáp án:

  189

  Giải thích các bước giải:

  Xét 1 gam = 1000 mg chất béo.

  Chỉ số axit là 7 => mKOH trung hòa axit = 7mg

  => nKOH trung hòa axit = 7:56 = 0,125 mmol

  => nC17H35COOH = nKOH trung hòa = 0,125mmol

  => m(C17H35COO)3C3H5 = 1000 – 0,125.284 = 964,5 mg

  => n(C17H35COO)3C3H5 = 964,5 : 890 = 1,0837 mmol

  PTHH:

  C17H35COOH + KOH -> C17H35COOK + H2O

  0,125 ————-> 0,125 (mmol)

  (C17H35COO)3C3H5 + 3KOH -> 3C17H35COOK + C3H5(OH)3

  1,0837 ———————->3,251 (mmol)

  => mKOH = (0,125 + 3,251).56 = 189 (mg)

  Vậy chỉ số xà phòng của mẫu chất béo là 189

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )